Dodaj do obserwowanych
Archiwalne

4 Bieg po oddech

Bieg
Zakopane, Kościuszki 13
01.09.2019

Opis

I. CEL ZAWODÓW

Pozyskanie środków na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, w tym zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych na mukowiscydozę i wsparcie finansowe w zakupie leków.
Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy.
Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia.
Przełamywanie barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę.
Promocja miasta Zakopane.
II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

Bieg odbędzie się w dniu 1 września 2019 r. w Zakopanem.
Linia startu i meta znajdować się będą w Parku Miejskim w Zakopanem.
Start zawodów: godzina 10:00.
Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
Zakończenie zawodów: godzina 11:00, zakończenie dekoracji zawodników oraz imprez towarzyszących godzina 13:00.
III. TRASA, DYSTANS

Trasa przebiegać będzie ulicami: Park Miejski – Plac Niepodległości – Grunwaldzka- Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego – Grunwaldzka – Plac Niepodległości- Park Miejski.
Planowany dystans 5 km to jedno okrążenie tymi ulicami.
IV. LIMIT I POMIAR CZASU

Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 900 osób.
Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzina.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń można dokonywać od dnia 8 lutego do 10 sierpnia drogą elektroniczną na dedykowanej stronie internetowej https://bieg.ptwm.org.pl/
Przy zgłoszeniu osób biorących udział w zawodach na wózkach, należy podać imię i nazwisko asystenta.
Pakiety startowe odbierać można od dnia 31 sierpnia w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
VI. UCZESTNICTWO

Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają wszyscy bez ograniczeń wiekowych.
Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów.
Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach. Niedostarczenie zgody skutkować będzie brakiem możliwości odbioru pakietu startowego i udziału w zawodach. Opłata startowa w takiej sytuacji nie będzie zwracana.
Dla osób zapisanych do biegu w terminie do 10 sierpnia 2019 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulkę zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 10 sierpnia organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Rozmiar koszulki można zweryfikować na stronie producenta.
W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny.
Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej. Zawodnicy w koszulkach innych niż otrzymane w pakiecie startowym mogą zostać wykluczeni z biegu, a ich wynik nie zostanie uwzględniony w kwalifikacji końcowej.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, wózkach bez asystenta oraz ze zwierzętami.
W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów, które znajdować się będą przy Biurze Zawodów.
VII. OPŁATY

CAŁKOWITY DOCHÓD UZYSKANY W RAMACH ORGANIZACJI BIEGU ZOSTANIE PRZEZNACZONY CELE STATUTOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ W TYM NA ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA CHORYCH NA MUKOWISYCDOZĘ I WSPARCIE FINANSOWE CHORYCH

Opłata startowa za udział w biegu wynosi:a) Dla osób dorosłych (pełnoletnich) – 65 zł
b) Dla dzieci i młodzieży do lat 17 włącznie – 45 zł
c) Dla osób chorych na mukowiscydozę – 10 zł
W miarę wolnych miejsc zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. Opłata startowa uiszczana w biurze zawodów wynosi 90 zł.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.
Osoby zgłaszające się do udziału w biegu w Biurze Zawodów mogą odebrać pakiet startowy wyłącznie na podstawie dowodu uiszczenia opłaty startowej.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Zakopane, Kościuszki 13
Pokaż mapę
Data ostatniej aktualizacji: 26.06.2019, 16:36

Oceny i recenzje

Opublikowanych opinii: 0
4 Bieg po oddech
Bieg
Data:
01.09.2019
Cena już od:
45 zł do 65 zł
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook